Verzekering

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering + rechtsbijstand = schade aan derden

Materiële of lichamelijke schade waar de Dance Studio (=haar leden en docenten) schuld aan heeft. De leerlingen van Dance Studio zijn in het kader van deze verzekering niet verzekerd voor lichamelijke schade.
Deze polis dient dus wel voor ongevallen zoals bv brand, schade aan deuren, spiegels, kleedkamers, vloer, enz

Gerechtskosten bij betwistingen zijn ten laste van de verzekering.

Ongevallenverzekering

Dekking van
(i) medische kosten tot 1240 euro, met een vrijstelling van 50 euro,
(ii)blijvende invaliditeit, voor maximum 12.000 euro en
(iii) overlijden, met een maximum van 12.000 euro.

Wat moet je doen als er iets gebeurt?

Bel Nicole De Lauwer 06/53.46.10
We maken een grondig verslag op van wat er is gebeurd en geven dat dan door aan onze verzekeringsmakelaar.
Hou alle medische kosten goed bij. Ga ermee naar je mutualiteit. Wat je zelf moet opleggen, zullen wij voorleggen aan de verzekering. Let op, er is een vrijstelling van 50 euro die steeds ter uwen laste blijft.

En bij opname in een ziekenhuis? Heb je een eigen hospitalisatieverzekering, dan moet deze eerst worden aangesproken.

Onze leden zijn NIET verzekerd tijdens hun verplaatsing van en naar de danscursus
Zodra zij de zaal verlaten, vallen zij onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.