Summer zumba vanaf juli

Omwille van de verkiezingen en het vernieuwen van de vloer in de sporthal, zullen de lessen Summer Zumba-Fiësta pas starten op dinsdag 2 juli.